Wyszukaj
realizacje

Aktywności i atrakcje budujące relacje i współpracę,
czyli team building NaTrzepaku

Leczymy z hejtu.
Uczymy wspierania.
Budujemy relacje.

Z pomocą edukacyjnych gier terenowych i aktywności outdoor integrujemy
rodziny i rówieśników.

Działamy profilaktycznie wobec problemu hejtu, bierności względem agresji
i egoizmu, uzależnień i spadku zdrowia psychicznego i fizycznego
dzieci, młodzieży i rodzin.

Rozwiązujemy problemy społeczne w sposób przyswajalny i atrakcyjny.
Stawiamy na sprawczość, współpracę, relacje i kreatywość.

Wyciągamy młodych zza komputera, a rodziców – sprzed telewizora
i angażujemy ich w pożyteczne aktywności team building offline budujące relacje takie jak:

  • edukacyjne gry terenowe ze scenariuszem i wartościami
  • escape (class)room, czyli gry integracyjne w szkole
  • EkoWarsztaty, czyli ekologiczne animacje dla rodzin na pikniki
  • Dziennik SuperRodzinki czyli kalendarz aktywności w rodzinie budujących komunikację
  • Warsztaty Zawodowe dla młodzieży