Wyszukaj
Miejskie Gry Terenowe

Rodzinna
gra terenowa
z wartościami!

Gry Miejskie NaTrzepaku - edukacja z zabawą w rodzinie

Z pomocą edukacyjnych, terenowych gier miejskich rozwiązujemy problemy społeczne w sposób przyswajalny i atrakcyjny. Gry Terenowe NaTrzepaku otwierają rodziny na trudne rozmowy oraz pokazują i utrwalają pozytywne wzorce społeczne.

Tu zabawa jest tylko pretekstem do uświadomienia ważnych problemów (np. hejt lub uzależnienie od komputera i telefonu) i zaszczepienia właściwych postaw społecznych. Rodzinne zespoły mają za zadanie dotrzeć do celu i rozwiązać zagadkę na bazie otrzymanej mapy oraz wskazówek i akcesoriów na trasie. Po drodze samodzielnie podejmują wyzwania i decyzje w danej tematyce.

Gry Terenowe NaTrzepaku budują relacje, kreatywność i sprawczość, offline!

Gry Terenowe NaTrzepaku:

 • Jaką tematykę poruszamy?

  Jaką tematykę poruszamy?

  Wśród wartościowych tematów poruszanych przez Terenowe Gry Miejskie NaTrzepaku są m.in.:

  - budowanie świadomości na temat problemu hejtu, agresji i mowy nienawiści, braku reagowania na ich przejawy oraz dostarczenie narzędzi radzenia sobie z nimi;
  - wzmacnianie toleracji i życzliwości wobec innych;
  - szerzenie wiedzy na temat funkcji emocji w życiu oraz narzędzi zarządzania nimi i wzmacnianie empatii;
  - profilaktyka fonoholizmu, siecioholizmu, uzależnienia od używek, komputera, a nawet cukru;
  - budowanie nawyków zdrowego żywienia;
  - nauka przedsiębiorczości i podstaw zarządzania finansami;
  - edukacja proekologiczna włącznie z recyclingiem oraz sposobami dbania o zieleń i wspierania zwierząt;
  i wiele innych!

  Scenariusze Gier Terenowych NaTrzepaku są oparte o autorskie pomysły, przygotowywane i konsultowane w gronie psychologów i pedagogów.

 • Jak to działa?

  Jak to działa?

  Gra terenowa odbywa się w przestrzeni miejskiej, komercyjnej, w parku lub w lesie. Uczestnicy podróżują w rodzinnych zespołach. Całość działa na zasadzie gry detektywistyczej; przed rodzinami postawiony jest problem (np. "uratowanie świata!") wymagający rozwiązania na podstawie otrzymanej mapy-scenariusza ze wskazówkami oraz dodatkowych informacji i akcesoriów zdobywanych na trasie.

  W naszych pożytecznych grach terenowych zabawa jest tylko pretekstem do uświadomienia poważnych problemów społecznych, zmiany zachowań, wzmacniania relacji i życzliwości, budowania sprawczości oraz zaszczepienia pozytywnych wartości i postaw.

  Formuła gry detektywistycznej sprawia, że wszyscy członkowie rodziny szybko wciągają się we wspólną aktywność niezależnie od wieku, jednocześnie budując umiejętność komunikacji i współpracy oraz kreatywność i logiczne myślenie.

  Na trasie gry uczestnicy odwiedzają punkty z wciągającymi i wesołymi zagadkami i zadaniami. Część punktów jest aktywna, gdzie zadania przedstawiane są przez Animatorów dla pogłębienia interaktywnego charakteru gry, część – jest pasywna, w których uczestnicy sami wczytują się w treść wyzwań stojących przed nimi na drodze do rozwiązania zagadki.

 • Dlaczego to jest ważne?

  Dlaczego to jest ważne?

  Niepokojące dane z Polski i ze świata na temat funkcjonowania w społeczeństwie dzieci, młodzieży i całych rodzin wskazują na potrzebę realizacji aktywności budujących relacje, kreatywność i sprawczość, offline!

  Dzisiejsze pokolenia Gen Z i Alpha zanurzone w świecie wirtualnym
  i zagonionym życiu rodziców:
  • odczuwają osamotnienie i smutek,
  • mają problem we współpracy i nawiązywaniu przyjaźni,
  • mają tendencję do oceniania i wykluczania osób gorzej sytuowanych,
  • dręczą lub padają ofiarą hejtu offline i online,
  • szukają pozornej akceptacji w świecie gier komputerowych i używek.

  Badania nad samopoczuciem dzieci i młodzieży martwią:
  • Według danych NFZ w ciągu ostatnich 5 lat liczba dzieci i młodzieży, które są leczone z powodu zaburzeń depresyjnych i zaburzeń nastroju wzrosła o ponad 100% (12 tysięcy w 2017 versus 25 tysięcy w 2022).
  • 33% uczniów w wieku 13-15 lat doświadcza dręczenia lub/i bójek w szkole.
  • 15% nastolatków w wieku 13-17 lat miewa myśli samobójcze.
  • Średnia roczna liczba samobójstw nastolatków w Polsce to ~9 na 100 tys. – 50% więcej niż średnia światowa.
  • 55% nastolatków jest niezadowolonych ze swojego wyglądu.
  • 28% nastolatków jest niezadowolonych ze swojego życia – Polska jest tu na 31 z 38 miejsc wśród aalizowanych państw uprzemysłowionych.
  • 100% badanych użytkowników internetu w wieku 9-60 lat doświadczyło w ostatnim roku hejtu w internecie (wyzwisk, zawstydzenia, zastraszania).

  Izolacja i zdalna nauka tylko pogłębiły te problemy.

 • Uzależnieniamy od realu,
  nie ekranu!

  Uzależnieniamy od realu,
  nie ekranu!

  Gry Terenowe NaTrzepaku, wciągają niczym gry komputerowe, ale, w przeciwieństwie do tych ostatnich, wzmacniają poczucie wpływu na rzeczywistość w otaczającym nas, prawdziwym świecie, offline!

  Scenariusze NaTrzepaku wciągają każdego, niezależnie od wieku, dlatego ta przygoda sprawdza się do zaangażowania całej rodziny oraz młodzieży.

  Gry Terenowe NaTrzepaku są wzorcem pokazującym rodzicom, jak wspólnie i atrakcyjnie spędzić wolny czas z dzieckiem, wyciągają całe rodziny z domów, zaś zaaopiekowane emocjonalnie dzieci nie szukają zainteresowania poza domem i nie uciekają w świat łatwiejszych rozrywek takich jak alkohol i narkotyki w grupie rówieśniczej, w której szukają pozornej akceptacji.

 • Beztransmisyjnie?

  Beztransmisyjnie?

  Gra terenowa może być zorganizowana w sposób beztransmisyjny (rodziny wędrują niezależnie od siebie więc transmisja odbywa się jedynie w ramach najmniejszej komórki społecznej), dlatego jest najbezpieczniejszym sposobem integracji w czasach Covid-19.

  Wobec izolacji społecznej i zerwania więzi, których wszyscy doświadczaliśmy, a które najciężej odbiły się na dzieciach i młodzieży, udział w grach jest środkiem na atrakcyjne spędzenie czasu, wzmacnianie poczucia wpływu i budowanie relacji oraz może mieć pośrednie przełożenie na zdrowie psychiczne uczestników.

 • To jest super! Gdzie wziąć udział?!

  To jest super! Gdzie wziąć udział?!

  Gry Terenowe NaTrzepaku są organizowane na zlecenie jako dodatkowa atrakcja do pikniku lub eventu lub indywidualne wydarzenia (pełno wymiarowy event).

  Produkt najczęściej zamawiany jest przez:

  - Szkoły (zwykle z dofinansowaniem OPS) - w tym przypadku integracja dotyczy samych dzieci w dni szkolne lub dzieci z rodzicami na dniach otwartych lub w weekendy;

  - Firmy zaangażowane społecznie dla pracowników z dziećmi. Z NaTrzepaku rodziny spędzają czas kreatywnie i pożytecznie. Budują relacje i sprawczość.

  - Urzędy Miasta / Urzędy Gminy - jako dodatek do wydarzenia lub otwarty piknik rodzinny.

  Podczas gier terenowych NaTrzepaku każdy, mały i duży, czuje się jak Sherlock Holmes!

  Jeśli chcesz zamówić Grę Terenową z wartościami dla Twojej organizacji, skontaktuj się z nami!

  Jeśli chcesz wziąć udział w wydarzeniu, śledź nasz fanpage! Jest tam pełne kalendarium! :)

Jaką tematykę poruszamy?

Wśród wartościowych tematów poruszanych przez Terenowe Gry Miejskie NaTrzepaku są m.in.:

- budowanie świadomości na temat problemu hejtu, agresji i mowy nienawiści, braku reagowania na ich przejawy oraz dostarczenie narzędzi radzenia sobie z nimi;
- wzmacnianie toleracji i życzliwości wobec innych;
- szerzenie wiedzy na temat funkcji emocji w życiu oraz narzędzi zarządzania nimi i wzmacnianie empatii;
- profilaktyka fonoholizmu, siecioholizmu, uzależnienia od używek, komputera, a nawet cukru;
- budowanie nawyków zdrowego żywienia;
- nauka przedsiębiorczości i podstaw zarządzania finansami;
- edukacja proekologiczna włącznie z recyclingiem oraz sposobami dbania o zieleń i wspierania zwierząt;
i wiele innych!

Scenariusze Gier Terenowych NaTrzepaku są oparte o autorskie pomysły, przygotowywane i konsultowane w gronie psychologów i pedagogów.

Jak to działa?

Gra terenowa odbywa się w przestrzeni miejskiej, komercyjnej, w parku lub w lesie. Uczestnicy podróżują w rodzinnych zespołach. Całość działa na zasadzie gry detektywistyczej; przed rodzinami postawiony jest problem (np. "uratowanie świata!") wymagający rozwiązania na podstawie otrzymanej mapy-scenariusza ze wskazówkami oraz dodatkowych informacji i akcesoriów zdobywanych na trasie.

W naszych pożytecznych grach terenowych zabawa jest tylko pretekstem do uświadomienia poważnych problemów społecznych, zmiany zachowań, wzmacniania relacji i życzliwości, budowania sprawczości oraz zaszczepienia pozytywnych wartości i postaw.

Formuła gry detektywistycznej sprawia, że wszyscy członkowie rodziny szybko wciągają się we wspólną aktywność niezależnie od wieku, jednocześnie budując umiejętność komunikacji i współpracy oraz kreatywność i logiczne myślenie.

Na trasie gry uczestnicy odwiedzają punkty z wciągającymi i wesołymi zagadkami i zadaniami. Część punktów jest aktywna, gdzie zadania przedstawiane są przez Animatorów dla pogłębienia interaktywnego charakteru gry, część – jest pasywna, w których uczestnicy sami wczytują się w treść wyzwań stojących przed nimi na drodze do rozwiązania zagadki.

Dlaczego to jest ważne?

Niepokojące dane z Polski i ze świata na temat funkcjonowania w społeczeństwie dzieci, młodzieży i całych rodzin wskazują na potrzebę realizacji aktywności budujących relacje, kreatywność i sprawczość, offline!

Dzisiejsze pokolenia Gen Z i Alpha zanurzone w świecie wirtualnym
i zagonionym życiu rodziców:
• odczuwają osamotnienie i smutek,
• mają problem we współpracy i nawiązywaniu przyjaźni,
• mają tendencję do oceniania i wykluczania osób gorzej sytuowanych,
• dręczą lub padają ofiarą hejtu offline i online,
• szukają pozornej akceptacji w świecie gier komputerowych i używek.

Badania nad samopoczuciem dzieci i młodzieży martwią:
• Według danych NFZ w ciągu ostatnich 5 lat liczba dzieci i młodzieży, które są leczone z powodu zaburzeń depresyjnych i zaburzeń nastroju wzrosła o ponad 100% (12 tysięcy w 2017 versus 25 tysięcy w 2022).
• 33% uczniów w wieku 13-15 lat doświadcza dręczenia lub/i bójek w szkole.
• 15% nastolatków w wieku 13-17 lat miewa myśli samobójcze.
• Średnia roczna liczba samobójstw nastolatków w Polsce to ~9 na 100 tys. – 50% więcej niż średnia światowa.
• 55% nastolatków jest niezadowolonych ze swojego wyglądu.
• 28% nastolatków jest niezadowolonych ze swojego życia – Polska jest tu na 31 z 38 miejsc wśród aalizowanych państw uprzemysłowionych.
• 100% badanych użytkowników internetu w wieku 9-60 lat doświadczyło w ostatnim roku hejtu w internecie (wyzwisk, zawstydzenia, zastraszania).

Izolacja i zdalna nauka tylko pogłębiły te problemy.

Uzależnieniamy od realu,
nie ekranu!

Gry Terenowe NaTrzepaku, wciągają niczym gry komputerowe, ale, w przeciwieństwie do tych ostatnich, wzmacniają poczucie wpływu na rzeczywistość w otaczającym nas, prawdziwym świecie, offline!

Scenariusze NaTrzepaku wciągają każdego, niezależnie od wieku, dlatego ta przygoda sprawdza się do zaangażowania całej rodziny oraz młodzieży.

Gry Terenowe NaTrzepaku są wzorcem pokazującym rodzicom, jak wspólnie i atrakcyjnie spędzić wolny czas z dzieckiem, wyciągają całe rodziny z domów, zaś zaaopiekowane emocjonalnie dzieci nie szukają zainteresowania poza domem i nie uciekają w świat łatwiejszych rozrywek takich jak alkohol i narkotyki w grupie rówieśniczej, w której szukają pozornej akceptacji.

Beztransmisyjnie?

Gra terenowa może być zorganizowana w sposób beztransmisyjny (rodziny wędrują niezależnie od siebie więc transmisja odbywa się jedynie w ramach najmniejszej komórki społecznej), dlatego jest najbezpieczniejszym sposobem integracji w czasach Covid-19.

Wobec izolacji społecznej i zerwania więzi, których wszyscy doświadczaliśmy, a które najciężej odbiły się na dzieciach i młodzieży, udział w grach jest środkiem na atrakcyjne spędzenie czasu, wzmacnianie poczucia wpływu i budowanie relacji oraz może mieć pośrednie przełożenie na zdrowie psychiczne uczestników.

To jest super! Gdzie wziąć udział?!

Gry Terenowe NaTrzepaku są organizowane na zlecenie jako dodatkowa atrakcja do pikniku lub eventu lub indywidualne wydarzenia (pełno wymiarowy event).

Produkt najczęściej zamawiany jest przez:

- Szkoły (zwykle z dofinansowaniem OPS) - w tym przypadku integracja dotyczy samych dzieci w dni szkolne lub dzieci z rodzicami na dniach otwartych lub w weekendy;

- Firmy zaangażowane społecznie dla pracowników z dziećmi. Z NaTrzepaku rodziny spędzają czas kreatywnie i pożytecznie. Budują relacje i sprawczość.

- Urzędy Miasta / Urzędy Gminy - jako dodatek do wydarzenia lub otwarty piknik rodzinny.

Podczas gier terenowych NaTrzepaku każdy, mały i duży, czuje się jak Sherlock Holmes!

Jeśli chcesz zamówić Grę Terenową z wartościami dla Twojej organizacji, skontaktuj się z nami!

Jeśli chcesz wziąć udział w wydarzeniu, śledź nasz fanpage! Jest tam pełne kalendarium! :)

Zaufali naszemu know-how

 • Dzięki zastosowaniu elementów grywalizacji we wszystkich projektach proponowanych przez "NaTrzepaku", udało nam się zwiększyć liczbę uczestników projektów, zaangażować i zmotywować mieszkańców, podnieść skuteczność funkcji edukacyjno-informacyjnej i precyzyjniej dopasować zadania wynikające z ustawy o profilaktyce uzależnień. Współpracę z ,,NaTrzepaku - Eko animacje i Gry Terenowe" polecam wszystkim, dla których ważne są takie wartości jak: edukacja, współpraca, profesjonalizm, kreatywność, zaangażowanie i komplementarność usług.
  Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gmina Lesznowola Janina Szulowska
 • [...] Wśród zrealizowanych gier miały miejsce: 1) „STOP HEJT! Odkryj swoje SuperMoce” przeciwdziałająca zjawisku hejtu, 2) “Twój głos ma znaczenie” edukująca o roli i wadze udziału w lokalnych budżetach obywatelskich z eko wątkiem, 3) „Skrzynia Świątecznego Czasu” promująca życzliwość i budowanie relacji w rodzinie. [...] „NaTrzepaku – Eko Animacje i Gry Terenowe” jest rzetelnym partnerem, terminowym, o wysokim stopniu zaangażowania w realizowane zadania. Serdecznie polecam produkty i współpracy z marką “Na Trzepaku” innym stowarzyszeniom, urzędom miast, MOPS oraz szkołom.
  Gradiam, Partnerstwo dla Dzieci Pragi Południe Monika Czaplarska-Wach, Prezes Stowarzyszenia
 • Współpraca z "Na Trzepaku - Eko Animacje i Gry Terenowe" jest w pełni satysfakcjonująca. Działa w oparciu o autorskie scenariusze, ale w płeni realizuje potrzeby i wartości promowane w zadaniach Gminy. Atrakcyjna forma pożytecznych treści propagowanych przez produkty społeczne Na Trzepaku przyciąga bardzo dużo uczestników - odbiorców zadań Gminy. Rekomenduję produkty społeczne 'NaTrzepaku - Eko Animacje i Gry Terenowe".
  Miasto i Gmina Piaseczno Hanna Kułakowska-Michalak, I Zastępca Burmistrza
 • [...]Współpraca obejmowała organizację dużego wydarzenia rodzinnego - gry terenowej pt. "STOP HEJT! Odryj Twoje SuperMoce!" dla rodzin z dziećmi oraz gry detektywistycznej (Escape Room) pt. "Przepis na życzliwość" dla dzieci. Oba wydarzenia zostały zrealizowane w ramach projektu socjalnego pn. "Akademia Rodziny" w oparciu o autorskie programy (scenariusze), których pomysłodawcą jest "NaTrzepaku". [...] Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piasecznie poleca firmę NaTrzepaku jako rzetelnego merytorycznie i organizacyjnie partnera.
  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piasecznie Wioletta Urban, Dyrektor
 • Marto i cały Zespół NaTrzepaku dziękuję :) Warsztaty na takim poziomie o jakim zawsze marzyłam ;)) Pięknie , profesjonalnie i magicznie ! WIELKIE DZIĘKI
  IdeaMia Hanna Piaseczna, właścicielka

NaTrzepaku -
Leczymy z hejtu.
Uczymy wspierania.
Budujemy relacje. 

Profilaktyka z definicji jest działaniem uprzedzającym, a nie naprawczym. Profilaktyka uzależnień oznacza świadome działanie mające na celu ograniczanie rozmiarów używania lub nadużywania substancji
psychoaktywnych oraz zapobieganie różnorodnym problemom z tym związanym zanim one wystąpią.

Najpierw pojawia się złe przyzwyczajenie, potem nałóg, a uzależnienie to kolejny etap przegranych zmagań. Destrukcyjne nawyki mają swoje konsekwencje. Jeżeli nie zapanuje się nad nimi we właściwym czasie, wkracza się w groźną fazę uzależnienia, z której trudno jest wyjść. Należy zapobiegać różnorodnym problemom z tym związanym, zanim one wystąpią.

Młode osoby szczególnie z pokolenia Gen Z i Alpha mają do czynienia z wieloma wyzwaniami. Zanurzeni od najmłodszych lat w świat wirtualny, często odczuwają osamotnienie; mają duże problemy z nawiązywaniem bliskich relacji z rówieśnikami, łatwo oceniają innych i same padają ofiarami ocen. Często odczuwają niezaopiekowanie emocjonalne w rodzinie z powodu zabiegania rodziców w dzisiejszym, szybko zmieniającym się świecie. Jednocześnie borykają się z narastającą wokół agresją i „znieczulicą” oraz wszechobecnymi przejawiami hejtu w najróżniejszych postaciach.

Izolacja i zdalna nauka pogłębiły te problemy wśród dzieci młodzieży.

To wszystko naraża dzisiejsze dzieci i młodzież na poszukiwanie pozornej akceptacji w postaci ucieczki w świat łatwiejszych rozrywek takich jak gry komputerowe czy alkohol i narkotyki w grupie rówieśniczej. Wyjątkowo boleśnie naraża je to również na poczucie niezadowolenia z życia i z siebie samych, powolne odcinanie się od społeczeństwa, a w dalszej konsekwencji myśli samobójcze (w Polsce 50% częściej niż wynosi średnia światowa).

Używanie alkoholu i narkotyków w młodym wieku, zanim mózg jest w pełni rozwinięty, dramatycznie zwiększa ryzyko przyszłego uzależnienia od alkoholu i narkotyków. Młodzi ludzie, którzy zaczynają pić alkohol przed ukończeniem 15 roku życia są 5 razy bardziej narażeni na nadużywanie lub uzależnienie od osób, które zaczęły używać alkoholu w wieku 21 lat lub później. Jeśli chodzi o narkotyki i uzależnienie od nich sprawy prezentują się podobnie.

Wśród zasad przeciwdziałania uzależnieniom i problemom z nich wynikającym są:

 • Zbudowana asertywność młodych ludzi pozwalająca im mówić nie, gdy są zachęcani do używek
 • Relacje tworzone z właściwymi osobami oraz bliskie przyjaźnie w dobrym gronie
 • Zdrowe relacje z rodzicami i innymi dorosłymi osobami
 • Cieszenie się życiem i robienie tego, co się kocha
 • Pozytywne wartości w życiu i „bycie wzorem” ich stosowania
 • Planowanie i myślenie „do przodu”
 • Branie odpowiedzialności za swoje działania
 • Umiejętność proszenia o pomoc i udzielania jej.

Dzieci wyposażone we właściwe wzorce, z poczuciem sprawczości i pewności siebie, wyposażone w „tarcze” w postaci świadomości swoich silnych stron lepiej radzą sobie w szkole, rodzinie, w życiu prywatnym, a później również zawodowym. To, jakiego dziecko dokonuje wyboru, gdy jest namawiane do stosowania używek lub gdy samo ich poszukuje, wynika bezpośrednio z relacji, jakie ma
z równieśnikami i rodziną, na ile może radzić się w trudnych tematach dorosłych, jak dużą ma samo świadomość i asertywość oraz na ile ma pomysł „na siebie”, swoją przyszłość, hobby, itp.

Wszystkie te elementy należy budować, aby nie doszło do uciekania od świata rzeczywistego w świat wirtualny lub używek.
Z pomocą edukacyjnych, rodzinnych gier terenowych, gier detektywistycznych integrujących rówieśników, planerów komunikacji i budowania relacji oraz narzędzi wzmacniania sprawczości, w NaTrzepaku przeciwdziałamy postępującej izolacji, „samotności w sieci”, lękom i zaburzeniom dzieci i młodzieży oraz ich trudnościom w nawiązywaniu relacji.