Wyszukaj
NaTrzepaku

Zabawa z edukacją
jak z czasów trzepaków!

Przywracamy wartości z podwórkowego Trzepaka:
wolność, życzliwość, wiedzę, radość, sprawczość.

Działamy w modelu edutainment.
Bezbłędnie rozwijamy kompetencje przyszłości – współpracę, logiczne myślenie i kreatywność.

Wyciągamy młodych zza komputera, a rodziców
– sprzed telewizora i angażujemy ich w pożyteczne aktywności team building.

Używamy materiałów recyklingowych i wielorazowego użytku. Nie korzystamy z balonów, nie rozdajemy plastiku. Jesteśmy eko!

Leczymy z hejtu, uczymy wspierania!
Tworzymy relacje, zbliżamy rodziny i rówieśników.

Misja NaTrzepaku

Rozwiązujemy problemy społeczne w sposób przyswajalny i atrakcyjny.
Stawiamy na sprawczość, współpracę, relacje i kreatywość.
Leczymy z hejtu, uczymy wspierania i życzliwości.
Wokół Ciebie.

Wartości NaTrzepaku

 • Wolność
 • Radość
 • Życzliwość
 • Wiedza
 • Sprawczość

Dlaczego działamy NaTrzepaku?

 • Eksperci wskazują, że stany i zaburzenia depresyjne wśród dzieci i młodzieży w Polsce stają się coraz większym problemem, występującym u  ~2% dzieci w wieku 6-12 lat i aż ~20% młodzieży. Z danych uzyskanych polskiej policji wynika, że prób samobójczych młodzieży poniżej 18 r.ż. w Polsce było w 2022 r. 2031, w tym 150 prób zakończonych zgonem. Na te tragedie wpływa wiele różnych czynników, m.in. zaburzenia psychiczne, uzależnienia, obserwacje innych zachowań samobójczych w otoczeniu, hejt, problemy w środowisku rodzinnym, szkolnym, rówieśniczym.

  Dzisiejsze, młode pokolenie – zanurzone w świecie wirtualnym i zagubione w pędzie życia i pracy rodziców – odczuwa osamotnienie, ma trudności ze współpracą i nawiązywaniem przyjaźni, pada ofiarą dręczenia i ocen, ma  skłonność  do  wykluczania   słabszych   i   gorzej   sytuowanych.   Bez   silnie   zbudowanych   więzi z rodzicami/opiekunami i/lub rówieśnikami oraz poczucia własnej wartości, dzieci i młodzież mogą padać ofiarą depresji, zaburzeń lękowych, być podatne na hejt oraz uzależnienia.

  Zaaopiekowane emocjonalnie dzieci nie uciekają w poszukiwaniu pozornej akceptacji w świat łatwiejszych rozrywek i używek w grupie rówieśniczej lub gier komputerowych. Silna relacja rodzinna i poczucie wspólnoty to czynniki mające najmocniejszy wpływ na poczucie bezpieczeństwa i integracji. Dzieci wyposażone
  we właściwe wzorce i „tarcze” w postaci świadomości swoich silnych stron, poczucia przynależności, sprawczości i pewności siebie, lepiej radzą sobie w szkole, rodzinie, w życiu prywatnym, a później – zawodowym.

  NaTrzepaku postanowiliśmy przeciwdziałać zjawiskom dotykającym polskie dzieci i młodzież. Zapraszamy NGO, OPS, Urzędy Miasta i Gminy, Firmy oraz Szkoły do współorganizacji integracyjnych aktywności offline, sprzyjających umacnianiu rodziny, więzi z rówieśnikami, sprawczości i poczucia własnej wartości najmłodszych.

 • Nasze produkty już zostały docenione przez Ośrodki Pomocy Społecznej, Szkoły, Organizacje, Dzieci i Rodziców, co potwierdzają liczne referencje, rekomendacje i opinie na facebook.

  “Edukacyjne Gry Terenowe ze scenariuszem Na Trzepaku” oraz “Warsztaty Zawodowe dla Młodzieży Na Trzepaku” zdobyły również I miejsce w kategorii Produkt Społeczny na Medal 2020/2021 przyznawanej przez Fundację FRSO za ich innowacyjność oraz pozytywny wpływ na wzmacnianie rodzin i młodzieży.

  Nasze aktywności cieszą się dużym zainteresowaniem uczestników (w grach średnio bierze udział 300 osób), co bezpośrednio wpłynęło na wizerunek Organizacji współpracujących i wspierających NaTrzepaku.

  Aktywności NaTrzepaku, docenione przez lokalne społeczności, zostały włączone do stałej oferty zadań realizowanych przez M-GOPS w Piasecznie, GOPS Lesznowola, MOPS Józefów oraz M. St. Warszawa w ramach działań Partnerstwa dla dzieci Pragi Południe (profilaktyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży).

Sprawdź, co możemy
zrobić dla Twojej społeczności!

Innowacyjne, integracyjne aktywności offline od NaTrzepaku budują relacje w rodzinach i wśród rówieśników, wzmacniają sprawczość i przeciwdziałają uciekaniu przez niezaopiekowane emocjonalnie dzieci i młodzież w używki i patologie społeczne, w tym alkohol, siecioholizm, fonoholizm, narkotyki, agresję i hejt, w poszukiwaniu pozornej akceptacji.

Dzisiejsze, młode pokolenie – zanurzone w świecie wirtualnym i zagubione w pędzie życia i pracy rodziców – odczuwa osamotnienie, ma trudności ze współpracą i nawiązywaniem przyjaźni, pada ofiarą dręczenia i ocen, ma skłonność do wykluczania słabszych i gorzej sytuowanych. Bez silnie zbudowanych więzi z rodzicami/opiekunami i/lub rówieśnikami oraz poczucia własnej wartości, dzieci i młodzież mogą padać ofiarą depresji, zaburzeń lękowych, być podatne na hejt oraz uzależnienia.

Zaaopiekowane emocjonalnie dzieci nie uciekają w poszukiwaniu pozornej akceptacji w świat łatwiejszych rozrywek i używek w grupie rówieśniczej lub gier komputerowych. Silna relacja rodzinna i poczucie wspólnoty to czynniki mające najmocniejszy wpływ na poczucie bezpieczeństwa i integracji. Dzieci wyposażone
we właściwe wzorce i „tarcze” w postaci świadomości swoich silnych stron, poczucia przynależności, sprawczości i pewności siebie, lepiej radzą sobie w szkole, rodzinie, w życiu prywatnym i zawodowym.

Zapraszamy dzieci i rodziny do udziału w integracyjnych aktywnościach dla rodzin i rówieśników sprzyjających umacnianiu rodziny i wypełnianiu przez nią roli opiekuńczo-wychowawczej, wzmacniających relacje i współpracę oraz budujących zdrowe nawyki w rodzinie i społeczeństwie.