Wyszukaj
Ośrodki Pomocy Społecznej

Budowanie zdrowych nawyków
w rodzinie i wśród rówieśników

Wspólnie z Państwem zapraszamy wszystkie rodziny – w tym rodziny dysfunkcyjne i z problemem uzależnień – do udziału w integracyjnych aktywnościach dla rodzin i rówieśników sprzyjających umacnianiu rodziny i wypełnianiu przez nią roli opiekuńczo-wychowawczej, wzmacniających relacje i współpracę oraz budujących zdrowe nawyki w rodzinie i społeczeństwie.

Integracyjne, innowacyjne aktywności dla rówieśników i całych rodzin Na Trzepaku przeciwdziałają  uciekaniu przez niezaopiekowane emocjonalnie dzieci i młodzież w używki i patologie społeczne, w tym alkohol, siecioholizm, fonoholizm, narkotyki, agresję i hejt, przez co stanowią wyjątkowo wartościowe uzupełnienie zadań realizowanych przez Ośrodki Pomocy Społecznej w zakresie profilaktyki uzależnień młodocianych.

Jak działają aktywności rodzinne dla Ośrodków Pomocy Społecznej?

 • Sprawdzone w praktyce
 • Budowa zdrowych nawyków
  w rodzinie
 • Produkty NaTrzepaku dla OPS
 • Promocja zadań własnych OPS

Sprawdzone w praktyce

Aktywności NaTrzepaku zostały już włączone do stałej oferty zadań realizowanych przez M-GOPS w Piasecznie, GOPS Lesznowola, MOPS Józefów oraz M.St. Warszawa w ramach działań Partnerstwa dla dzieci Pragi Południe (profilaktyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży) oraz stale wspierają budowanie wizerunku tych organizacji lokalnie.

Budowa zdrowych nawyków
w rodzinie

Integracyjne, innowacyjne aktywności dla rówieśników i całych rodzin „NaTrzepaku” przeciwdziałają uciekaniu przez niezaopiekowane emocjonalnie dzieci i młodzież w używki i patologie społeczne, w tym alkohol, siecioholizm, fonoholizm, narkotyki, agresję i hejt, przez co stanowią wyjątkowo wartościowe uzupełnienie zadań realizowanych przez Ośrodki Pomocy Społecznej w zakresie profilaktyki uzależnień młodocianych.

Produkty NaTrzepaku dla OPS

Aktywności NaTrzepaku są wzorcem pokazującym rodzicom, jak wspólnie i atrakcyjnie spędzić wolny czas z dzieckiem, wyciągają całe rodziny z domów, zaś zaaopiekowane emocjonalnie dzieci nie szukają zainteresowania poza domem i nie uciekają w świat wirtualny i używek.

Oferujemy m.in.:
– Edukacyjne Gry Terenowe,
– Planery aktywności rodzinnych, w tym: „Dziennik SuperRodzinki” i „Planer Życia – Nie dla Dzbana!”,
– Escape Room w dowolnej lokalizacji (gra integracyjna dla rówieśników),
– Warsztaty Zawodowe dla Młodzieży

Promocja zadań własnych OPS

Aktywności rodzinne NaTrzepaku cieszą się ogromnym zainteresowaniem uczestników wydarzeń (w grach średnio bierze udział 300 osób), co bezpośrednio wpłynęło na wizerunek samej instytucji OPS jako przestrzeni łączącej wszystkie rodziny, pokazującej jak budować szczere i pozytywne więzi rodzinne oparte na zaufaniu i wspólnym, atrakcyjnym spędzeniu czasu.

Zaufali naszemu know-how

 • Dzięki zastosowaniu elementów grywalizacji we wszystkich projektach proponowanych przez "NaTrzepaku", udało nam się zwiększyć liczbę uczestników projektów, zaangażować i zmotywować mieszkańców, podnieść skuteczność funkcji edukacyjno-informacyjnej i precyzyjniej dopasować zadania wynikające z ustawy o profilaktyce uzależnień. Współpracę z ,,NaTrzepaku - Eko animacje i Gry Terenowe" polecam wszystkim, dla których ważne są takie wartości jak: edukacja, współpraca, profesjonalizm, kreatywność, zaangażowanie i komplementarność usług.
  Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gmina Lesznowola Janina Szulowska
 • [...] Wśród zrealizowanych gier miały miejsce: 1) „STOP HEJT! Odkryj swoje SuperMoce” przeciwdziałająca zjawisku hejtu, 2) “Twój głos ma znaczenie” edukująca o roli i wadze udziału w lokalnych budżetach obywatelskich z eko wątkiem, 3) „Skrzynia Świątecznego Czasu” promująca życzliwość i budowanie relacji w rodzinie. [...] „NaTrzepaku – Eko Animacje i Gry Terenowe” jest rzetelnym partnerem, terminowym, o wysokim stopniu zaangażowania w realizowane zadania. Serdecznie polecam produkty i współpracy z marką “Na Trzepaku” innym stowarzyszeniom, urzędom miast, MOPS oraz szkołom.
  Gradiam, Partnerstwo dla Dzieci Pragi Południe Monika Czaplarska-Wach, Prezes Stowarzyszenia
 • Współpraca z "Na Trzepaku - Eko Animacje i Gry Terenowe" jest w pełni satysfakcjonująca. Działa w oparciu o autorskie scenariusze, ale w płeni realizuje potrzeby i wartości promowane w zadaniach Gminy. Atrakcyjna forma pożytecznych treści propagowanych przez produkty społeczne Na Trzepaku przyciąga bardzo dużo uczestników - odbiorców zadań Gminy. Rekomenduję produkty społeczne 'NaTrzepaku - Eko Animacje i Gry Terenowe".
  Miasto i Gmina Piaseczno Hanna Kułakowska-Michalak, I Zastępca Burmistrza
 • [...]Współpraca obejmowała organizację dużego wydarzenia rodzinnego - gry terenowej pt. "STOP HEJT! Odryj Twoje SuperMoce!" dla rodzin z dziećmi oraz gry detektywistycznej (Escape Room) pt. "Przepis na życzliwość" dla dzieci. Oba wydarzenia zostały zrealizowane w ramach projektu socjalnego pn. "Akademia Rodziny" w oparciu o autorskie programy (scenariusze), których pomysłodawcą jest "NaTrzepaku". [...] Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piasecznie poleca firmę NaTrzepaku jako rzetelnego merytorycznie i organizacyjnie partnera.
  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piasecznie Wioletta Urban, Dyrektor
 • Marto i cały Zespół NaTrzepaku dziękuję :) Warsztaty na takim poziomie o jakim zawsze marzyłam ;)) Pięknie , profesjonalnie i magicznie ! WIELKIE DZIĘKI
  IdeaMia Hanna Piaseczna, właścicielka

Koleżanko i Kolego, czy wiesz,
że uzależnienia to nic dobrego?

Celem aktywności NaTrzepaku realizowanych przy udziale Ośrodków Pomocy Społecznej jest zapobieganie uzależnieniom poprzez podniesienie poziomu wiedzy i świadomości mieszkańców (w szczególności dzieci i młodzieży) na temat szkodliwości używek i uzależnień od telefonu, komputera i social media, a także ograniczenie szkód zdrowotnych, społecznych oraz zaburzeń życia rodzinnego, będących następstwem spożywania alkoholu, zażywania narkotyków oraz zaburzeń czynnościowych.