Wyszukaj
Realizacje

Gra Terenowa „Archipelag Emocji – Wyprawa w nieznane!” 28.05.2022

O co toczyła się gra o emocjach “ARCHIPELAG EMOCJI – Wyprawa w nieznane!” NaTrzepaku?

Gra o emocjach uczy, jakie emocje mogą występować, skąd się biorą, jak o nich rozmawiać i jak sobie z nimi radzić.

Na zamówienie organizacji Partnerstwo dla Dzieci Pragi Południe, NaTrzepaku zorganizowało grę rodzinną nad praskim Balatonem, która uświadamia dzieciom i rodzicom znaczenie i rodzaje emocji.
Choć gra odbywała się 28 maja, jak nigdy w NaTrzepaku, pogoda zdecydowała się przeszkodzić rodzinom w spacerze wokół Balatonu. Wiatr i mżawka nie zniechęciły jednak małych (ale twardych!) podróżników i wszyscy szczęśliwie dotarli do mety z rodzicami, rozwiązując po drodze zagadkę zaginionych emocji pewnej dziewczynki.

Unikatowa gra NaTrzepaku przyczynia się do budowy pozytywnych postaw społecznych uczestników i. zaszczepienia właściwych wzorców.

Aktywności takie jakie edukacyjne gry na powietrzu świetnie integrują, korzystając z modelu edutainment – zabawy połączonej z edukacją.

Ta forma aktywności jest szczególnie użyteczna w integracji dzieci po izolacji i okresie zdalnej nauki.

  • Usługa Edukacyjna gra terenowa dla rodzin o emocjach
  • Data 28.05.2022
  • Lokalizacja Warszawa
  • Klient NGO dla Urząd Miasta Stołecznego Warszawa

Zakres realizacji

  • Budowa pozytywnych postaw społecznych
  • Świadomość emocji i zarządzanie nimi
  • Budowa relacji rodzinnych
  • Wzmacnianie poczucia własnej wartości i wrażliwości na innych

 

  • Wartościowa, rodzinna gra terenowa o emocjach