Wyszukaj

Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Mysiadle
o grze 'Nie WIELbłądź – DECYDUJ!”

Autor artykułu NaTrzepaku

Podsumowanie gry „Nie WIELbłądź – DECYDUJ!”
przez SP. im. Polskich Olimpijczyków w Mysiadle

Spis treści

Podsumowanie gry „Nie WIELbłądź – DECYDUJ!” przez SP. im. Polskich Olimpijczyków w Mysiadle

 

 

We wtorek 18 października 2022 odbyła się szkolna gra typu escape room pod tajemniczym tytułem „Nie WIELbłądź – DECYDUJ!”. Bohaterem gry i postacią, z którą mieli utożsamić się uczniowie, był niefrasobliwy wielbłąd, który w swojej podróży przez pustynię stale napotyka na niewłaściwe osoby, narażające go na utratę zdrowia i zachęcające do nierozważnych decyzji.

 

Temat profilaktyki uzależnień został poruszony w nowoczesnej formie, co zdecydowanie zaktywizowało młodzież. W grze „Nie WIELbłądź – DECYDUJ!” nie ograniczali się oni do słuchania, ale sami  przejmowali inicjatywę, podejmowali decyzje i dokonywali wyborów w różnych sytuacjach narażających ich na uzależnienie.

 

W jednym z punktów gry na uczestników czekała wielkoformatowa gra  planszowa z zakresu profilaktyki uzależnień; na innych – aktywności wykonywane w goglach alkoholowych pozwalających doświadczyć wrażenia bycia pod wpływem alkoholu tak, by gracze mieli szansę zrozumieć, jak uzależnienia ograniczają ich percepcję, wydajność i zdrowie. Wszystkie zadania stojące przed uczestnikami były wykonywane zespołowo dla wzmocnienia umiejętności współpracy i otwartości na innych.

Całość została zrealizowana przez NaTrzepaku na zlecenie SP. im. Polskich Olimpijczyków w Mysiadle, przy dofinansowaniu Pełnomocnik ds. profilaktyki uzależnień w Gminie Lesznowola.